Gods Unchained

godunchained-godpowers-ภาพปก

Gods Unchained เปิดตัวการอัปเดตใหม่ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลง God Powers

ล่าสุด Gods Unchained มีการเคลื่อนไหวที่ผู้เล่นหลายคนไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งก็คือการประกาศการอัปเดตที่สำคัญสำหรับเกมการ์ดซื้อขายออนไลน์ของพวกเขา