bitdao

Game7 จะระดมทุน $500M เพื่อเร่งการนำเกม Blockchain มาใช้

กองทุน 400 ล้านดอลลาร์จะมาจาก BitDAO และอีก 100 ล้านดอลลาร์จาก Forteข้อเสนอในการสร้าง Game7 มาจาก Roner Kirsh (Forte Labs) และ

Game7 จะระดมทุน $500M เพื่อเร่งการนำเกม Blockchain มาใช้ Read More »