cover-binapet-binance-smart-chain

รีวิวเกม Binapet: เกมการผสมพันธุ์ Play-to-Earn บน Binance Smart Chain

Binapet เป็นเกมอีกเกมหนึ่งในเกม “Bin & Pet” เช่น Binamon, Binemon, Binamars เป็นต้น เกมเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงมาก. . .

รีวิวเกม Binapet: เกมการผสมพันธุ์ Play-to-Earn บน Binance Smart Chain Read More »