Ember Sword

cover-Ember Sword

เหล่าเกมเมอร์ซื้อที่ดินในเกม Ember Sword มูลค่ารวม $203 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้คนเกือบ 35,000 คนส่งใบสมัครเพื่อซื้อที่ดินในเกมรวมทั้งหมด 6,000 แปลงซื้อที่ดินบนเกม มูลค่ารวมมากกว่า 203 ล้านดอลลาร์สหรัฐบนเกม Ember Sword