cover sunflow

เกม NFT Sunflower Farmers ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมบนเครือข่าย Polygon สูงขึ้น

เกม Sunflower Famers ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมแก๊สของ Polygon เพิ่มขึ้น 16 เท่า นอกจากนี้ผู้ใช้ เครือข่าย Polygon ได้บ่นเกี่ยวกับปัญหาความเสถียรภาพ

เกม NFT Sunflower Farmers ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมบนเครือข่าย Polygon สูงขึ้น Read More »