ubisoft

Ubisoft ลงทุนใน Crypto Startup มีแผนเล่นเพื่อสร้างรายได้

Yves Guillemot ซีอีโอของ Ubisoft กล่าวว่าบริษัทาได้ลงทุนใน Animoca Brands ซึ่งเป็นบริษัทที่รู้จักกันดีในชุมชน crypto

Ubisoft ลงทุนใน Crypto Startup มีแผนเล่นเพื่อสร้างรายได้ Read More »