Search
Search

WorldWideWeb3

WorldWideWeb3 Integrates Aavegotchi Cover

WorldWideWeb3 ได้เพิ่ม Aavegotchi ในระบบนิเวศเป็น NFT ที่สามารถเล่นได้

“WorldWideWeb3” จะอนุญาตให้ผู้เล่นสามารถใช้ “Aavegotchi NFT” มาเล่นภายในเกมได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมเป็นต้นไป

WorldWideWeb3 ได้เพิ่ม Aavegotchi ในระบบนิเวศเป็น NFT ที่สามารถเล่นได้ Read More »

WorldWideWeb3

WorldWideWeb3 เกมที่ให้คุณสามารถนำอวาตาร์ NFT มาเข้าร่วมในเกมได้

WorldWideWeb3 เป็นเกม 2D แนว MMO แบบพิกเซลที่ตั้งอยู่ในจักรวาล “Dystopian” และอวาตาร์ NFT ของคุณสามารถมีชีวิตได้

WorldWideWeb3 เกมที่ให้คุณสามารถนำอวาตาร์ NFT มาเข้าร่วมในเกมได้ Read More »