Search
Search

daomaker

Polygonum

Dao Maker เปิดให้ลงทะเบียน Whitelist Polygonum

เข้าร่วมลุ้นรับสิทธิ์ในการซื้อ IDO โดยกรอกแบบฟอร์มเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรอบชุมชน จะมีผู้ชนะ 50 คนจากการจัดสรร 100 ดอลลาร์

Dao Maker เปิดให้ลงทะเบียน Whitelist Polygonum Read More »

Demoles

Dao Maker เปิดให้ลงทะเบียน Whitelist เกม Demole

กรอกแบบฟอร์มเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรอบคอมมูนิตี้ จะมีผู้ชนะ 50 คนสามารถซื้อได้คนละ 100 ดอลลาร์: https://forms.gle/NDqmDeSMaLF2Fk5a9

Dao Maker เปิดให้ลงทะเบียน Whitelist เกม Demole Read More »

Dark Frontiers

Dao Maker เปิดให้ลงทะเบียน Whitelist เกม Dark Frontiers

“Dark Frontiers” เป็นอาณาจักรอวกาศใหม่ล่าสุดที่ควบคุมโดย Gamestarter ค่านิยมของ NFT กำลังเปลี่ยนไปสู่การส่งเสริมกรณีการใช้งานจริง

Dao Maker เปิดให้ลงทะเบียน Whitelist เกม Dark Frontiers Read More »