JOJO

JOJO Launch Mystery Box

เกมเสมือนจริง ‘JoJo’ เตรียมเปิดตัวกล่องปริศนาบน Binance NFT

กล่องปริศนาของ JoJo กำลังเปิดตัวบน Binance NFT ด้วยความหวังที่จะทำให้ Binance NFT กลับมาคึกคักอีกครั้ง ซึ่ง JOJO เป็นเกมที่มีพื้นฐานมาจาก