cover cometh-mobile-devices

Cometh เปิดให้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือแล้ว

นักพัฒนาของ Cometh ได้นำ Cometh มาสู่อุปกรณ์พกพา นอกจากนี้เกมทำฟาร์มผลผลิตจะมีการปรับปรุงทั้งหมดพร้อมคุณสมบัติใหม่

Cometh เปิดให้ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือแล้ว Read More »