Search
Search

Space Mistfits

Space Misfits มีสกุลเงินในเกมเป็นของตนเองแล้ว

เกมผจญภัยในอวกาศ Space Misfits มี NFT แล้ว และตอนนี้กำลังจะมี BITS เป็นสกุลเงินในเกม นอกจากนี้ โทเค็น SMC จะกลายเป็นโทเค็นการกำกับดูแล

Space Misfits มีสกุลเงินในเกมเป็นของตนเองแล้ว Read More »