DeFi Land

DeFi Land NFT Seed Sale Cover

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการซื้อ Seed ใน Defi Land วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้

Defi Land เปิดเผยรายละเอียดที่น่าสนใจทั้งหมดเกี่ยวกับการขาย Seed (เมล็ดพันธ์ุ) ที่กำลังจะมีขึ้นโดยได้ระบุเป็นวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์

defi-land-gamified-defi

DeFi Land พา Gamified DeFi ไปสู่ขั้น

Defi Land เป็นเกมที่เปิดให้ผู้เล่นสามารถนำเหรียญมาฟาร์มระหว่างการเล่นเกม โดยเกมนี้จะเปิดให้เล่น ระบบ Beta ในอีก 2 สัปดาห์