Star Sharks

The new ambassador of Star Sharks

StarSharks จัดโปรแกรมรับสมัคร Ambassador เพื่อช่วยเหลือคอมมูนิตี้

StarSharks จัดโปรแกรมรับสมัคร Ambassador ให้กับสมาชิกในคอมมูนิตี้ที่มีค่านิยมและวิสัยทัศน์เหมือนกันกับทางค่ายเกมและยินดีที่จะช่วย