Illuvium

Illuvium เลื่อนการปล่อยเบต้าออกไปก่อน เพื่ออัปเดตใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

Illuvium เกมสวมบทบาททางยุทธวิธีที่ขับเคลื่อนด้วยระบบบล็อคเชนได้ประกาศเลื่อนการเปิดตัวเบต้าออกไปในต้นปีหน้า เนื่องจากนักพัฒนาต้องการ. . .