Search
Search

Zodium

Zodium’s IDO is Delayed Cover

ประกาศสำคัญ! IDO ของ Zodium จะล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

เนื่องจากกิจกรรม IDO ของทาง Zodium ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามและเพื่อให้ผู้ใช้งานมีเวลามากขึ้นสำหรับการมีส่วนร่วม

ประกาศสำคัญ! IDO ของ Zodium จะล่าช้ากว่ากำหนดเดิมเป็นเวลา 48 ชั่วโมง Read More »

cover-iost-zodium-nft-blockchain

IOST ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ Zodium เพื่อขยายเกม NFT และ Blockchain ไปสู่ระบบนิเวศ IOST

เครือข่ายบล็อกเชนชั้นนำที่รวดเร็วเป็นการกระจายอำนาจอย่าง IOST ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับโครงการ Play2Earn Project “Zodium”

IOST ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ Zodium เพื่อขยายเกม NFT และ Blockchain ไปสู่ระบบนิเวศ IOST Read More »