The Galaxy of Lemuria

The Galaxy Of Lemuria จะจัดกิจกรรม Founders Sale ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้

The Galaxy of Lemuria (TGOL) ได้เข้าร่วมในระบบนิเวศ Enjin เมื่อปี 2020 และต่อมาจนถึงปัจจุบันก็ได้เปลี่ยนมาใช้ Polygon