Light Nite

Steam ไม่อนุญาตให้ Lightnite เปิดตัวบนแพลตฟอร์มของเขาแล้ว

แพลตฟอร์มจำหน่ายเกมชื่อดังอย่าง Steam ไม่อนุญาตให้ Lightnite เกมยิงปืนออนไลน์ที่ใช้ Bitcoin เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของพวกเขาแล้ว

Steam ไม่อนุญาตให้ Lightnite เปิดตัวบนแพลตฟอร์มของเขาแล้ว Read More »