Mist

mist mega event

เข้าร่วมกิจกรรมลุ้น Whitelist เพื่อรับฟรี MIST NFT Airdrop

โดยกิจกรรมจะเริ่มวันที่ 4 สิงหาคม เวลา 21:00 ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกมีสิทธิได้รับ 1 ใน 10 NFT จากเกม MIST ที่สามารถใช้ในเกมได้ด้วยกิจกรรม . . .