โครงการ Metaverse Pavia เปิดตัวบน Cardano Blockchain

โครงการ metaverse บน Cardano ที่ชื่อว่า Pavia นั้นคล้ายกับ Decentraland แต่มีข้อแตกต่างใหญ่ประการหนึ่งคือสร้างขึ้นจาก Proof-of-Stake (PoS)

โครงการ Metaverse Pavia เปิดตัวบน Cardano Blockchain Read More »