Matrix World

Matrix World เปิดการขาย Land Sale บน Flow และ Ethereum

Matrix World เข้าร่วมรายการแอพ blockchain เพื่อเสนอที่ดินให้กับผู้ซื้อโดยแบ่งเป็น 5,000 ที่ดินบน Ethereum และ 5,000 บนเครือข่าย Flow

Matrix World เปิดการขาย Land Sale บน Flow และ Ethereum Read More »