Luna Rush

cover

ต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการสร้างทีมนักรบ Luna Rush

ในเกมเริ่มเล่นเกม Luna Rush ผู้เล่นจะต้องมีนักรบอย่างน้อย 1 คนเพื่อเริ่มเกม ถ้ามีนักรบ 3 คนเพื่อเริ่มเกม จะทำให้ได้เปรียบจากทักษะออร่า