Search
Search

Green Beli

GREEN BELI MAINNET COVER

GREEN BELI MAINNET เปิดให้เข้าใช้งานแล้ววันนี้!

Green Bali เปิดระบบ Mainnet ให้ผู้เล่นสามารถเข้ามาร่วมต่อสู้กันได้แล้ววันนี้ หากคุณพร้อมที่จะเข้าสู่สนามรบแล้วล่ะก็

GREEN BELI MAINNET เปิดให้เข้าใช้งานแล้ววันนี้! Read More »

Green Beli

Green Beli โปรเจกต์เกม NFT ในแนวรักษ์โลก

Green Beli เป็นโปรเจกต์บนบล็อคเชนที่มีเป้าหมายในการปกป้องโลกด้วยการชะลอผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

Green Beli โปรเจกต์เกม NFT ในแนวรักษ์โลก Read More »