bishares-cover

เปิดตัวกองทุน BiShares กองทุนที่รวมเหรียญเกมหลากหลายประเภท

กองทุน BiShares BiGame ได้เปิดตัวแล้ว กองทุนใหม่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ลงทุนในระบบนิเวศ GameFi โดยไม่ต้องจัดการเหรียญ

เปิดตัวกองทุน BiShares กองทุนที่รวมเหรียญเกมหลากหลายประเภท Read More »