Mech

Mech Master จะเปิด Whitelist สำหรับการขายกล่อง NFT

Mech Master NFT Mecha Box จะวางจำหน่ายทั้งหมดสามรอบ โดยสองรอบแรกขายที่ Game Market ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของทาง Mech Master เอง

Mech Master จะเปิด Whitelist สำหรับการขายกล่อง NFT Read More »